Máy tính bảng Lenovo

Giá bán:2,050,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Màn hình: IPS LCD, 7.0Inch
 • - Chipset/ CPU: MT8167D Quad-Core 1.3 GHz
 • - Bộ nhớ trong: 16Gb
 • - Kết nối: Wifi + 3G
 • - Hệ điều hành: Android Go
Giá bán:3,289,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Màn hình: IPS LCD, 8.0Inch
 • - Chipset/ CPU: MSM8917 Quad-Core 1.4 GHz
 • - Bộ nhớ trong: 16Gb
 • - Kết nối: 4G + Wifi + Thoại
 • - Hệ điều hành: Android 7.0
Giá bán:4,500,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Màn hình: IPS LCD, 7.0Inch
 • - Chipset/ CPU: MT8735D Quad-Core 1.0 GHz
 • - Bộ nhớ trong: 16Gb
 • - Kết nối: Wifi + 4G
 • - Hệ điều hành: Android 7.0
Giá bán:3,289,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Màn hình: IPS LCD, 8.0Inch
 • - Chipset/ CPU: MSM8917 Quad-Core 1.4 GHz
 • - Bộ nhớ trong: 16Gb
 • - Kết nối: 4G + Wifi + Thoại
 • - Hệ điều hành: Android 7.0
Giá bán:2,189,000vnđ
Bảo hành:

 Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

 

 • - Màn hình: IPS LCD, 7.0Inch
 • - Chipset/ CPU: MT8735D Quad-Core 1.0 GHz
 • - Bộ nhớ trong: 16Gb
 • - Kết nối: Wifi + 4G
 • - Hệ điều hành: Android 7.0
20%
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,000,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch

Chipset/ CPU: A10 64bit

Bộ nhớ trong: 32Gb

Kết nối: Wifi + Bluetooth

Hệ điều hành: iOS 11

27%
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch

Chipset/ CPU: A10 64bit

Bộ nhớ trong: 32Gb

Kết nối: Wifi + Bluetooth

Hệ điều hành: iOS 11

27%
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch

Chipset/ CPU: A10 64bit

Bộ nhớ trong: 32Gb

Kết nối: Wifi + Bluetooth

Hệ điều hành: iOS 11

27%
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch

Chipset/ CPU: A10 64bit

Bộ nhớ trong: 32Gb

Kết nối: Wifi + Bluetooth

Hệ điều hành: iOS 11

27%
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:15,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:11,000,000vnđ
Bảo hành:

Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch

Chipset/ CPU: A10 64bit

Bộ nhớ trong: 32Gb

Kết nối: Wifi + Bluetooth

Hệ điều hành: iOS 11