Ổ cứng cho Desktop

15%
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,749,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,239,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,749,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 4Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,479,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,470,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,479,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,470,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

17%
Giá bán:1,849,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,529,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,849,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,529,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 2Tb

- Tốc độ quay: 5400rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,179,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,170,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,179,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,170,000vnđ
Bảo hành:

 24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 500Gb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 16Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

14%
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,019,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,019,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

- Dung lượng: 1Tb

- Tốc độ quay: 7200rpm

- Bộ nhớ Cache: 64Mb

- Chuẩn giao tiếp: SATA3

- Kích thước: 3.5Inch

1%
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,189,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,180,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Bộ nhớ Cache: 64Mb
 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3
 • - Kích thước: 3.5Inch
19%
Giá bán:1,360,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,100,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,360,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,100,000vnđ
Bảo hành:

12 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt

Ổ cứng HDD Seagate 1TB 

 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Bộ nhớ Cache: 64Mb
 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3
 • - Kích thước: 3.5Inch
Khuyến mãi

-CTKM mua bộ PC văn phòng xem tại đây.

-CTKM mua bộ PC Gaming - đồ họa xem tại đây.

 

14%
Giá bán:3,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,788,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,788,000vnđ
Bảo hành:

24 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Bộ nhớ Cache: 64Mb
 • - Chuẩn giao tiếp: SATA3
 • - Kích thước: 3.5Inch
5%
Giá bán:5,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,000,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 400MBs/400MBs
9%
Giá bán:2,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,600,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,850,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,600,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 500Gb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 400MBs/400MBs
4%
Giá bán:4,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,450,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,650,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,450,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.2
 • - Kích thước: 2.5Inch
4%
Giá bán:4,600,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,400,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,600,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,400,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.2
 • - Kích thước: 2.5Inch
4%
Giá bán:6,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,750,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:6,000,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,750,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Tốc độ truyền tải: 140Mb/s
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.2
 • - Kích thước: 2.5Inch
4%
Giá bán:4,900,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,700,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,900,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,700,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ truyền tải: 140Mb/s
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.2
 • - Kích thước: 2.5Inch
11%
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
11%
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
11%
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:1,750,000vnđ
Giá khuyến mãi:1,550,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
6%
Giá bán:4,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,850,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,100,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,850,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
3%
Giá bán:5,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,350,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,180,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: RJ45; USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
4%
Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,300,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,300,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 5Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.2
 • - Kích thước: 2.5Inch
9%
Giá bán:3,150,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,880,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,150,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,880,000vnđ
Bảo hành:

24 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 3Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
6%
Giá bán:3,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,250,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,250,000vnđ
Bảo hành:

24 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 4Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
2%
Giá bán:4,790,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,680,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,790,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,680,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 3Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: RJ45; USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
2%
Giá bán:5,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,280,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,280,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 6Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
10%
Giá bán:2,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,200,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:2,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,200,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Tốc độ quay:
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
6%
Giá bán:3,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,250,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,450,000vnđ
Giá khuyến mãi:3,250,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 3Tb
 • - Tốc độ quay: 5400rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
7%
Giá bán:5,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,000,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:5,400,000vnđ
Giá khuyến mãi:5,000,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 1Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 400MBs/400MBs
9%
Giá bán:3,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,950,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,250,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,950,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 512Gb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.1
 • - Kích thước: 2.5Inch
 • - Tốc độ đọc/ghi: 515MBs/515MBs
5%
Giá bán:4,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,180,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:4,380,000vnđ
Giá khuyến mãi:4,180,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 2Tb
 • - Tốc độ quay: 7200rpm
 • - Chuẩn giao tiếp: RJ45,USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch
9%
Giá bán:3,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,900,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:3,200,000vnđ
Giá khuyến mãi:2,900,000vnđ
Bảo hành:

36 Tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - Dung lượng: 3Tb
 • - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
 • - Kích thước: 3.5Inch