Máy tính mini

90%
Giá bán:101,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,780,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:101,500,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,780,000vnđ
Bảo hành:

36 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 10210U
 • - RAM/ HDD: Option/ Option
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Dos
0%
Giá bán:9,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,780,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,789,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,780,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Fedora
1%
Giá bán:9,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,289,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:9,389,000vnđ
Giá khuyến mãi:9,289,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i3 9100T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard
 • - OS: Fedora
Giá bán:12,489,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8500T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
0%
Giá bán:12,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,480,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,489,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,480,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9500T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
1%
Giá bán:12,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,889,000vnđ
Còn hàng
Giá bán:12,989,000vnđ
Giá khuyến mãi:12,889,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Còn hàng
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 9500T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora
Giá bán:12,289,000vnđ
Bảo hành:

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Kho:
Mô tả tóm tắt
 • - CPU: Core i5 8500T
 • - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
 • - VGA: VGA onboard, Intel Graphics
 • - OS: Fedora